วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

พิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

พิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง