วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

อบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ คณะครูและบุคลากรทางศึกษาที่เกี่ยวข้อง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง