วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครูและบุคลากรทางศึกษาที่เกี่ยวข้อง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดประชุมเพื่อปรึกษา หารือ คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯ ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง