วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทรภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “ขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565”

ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ “ขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565” เวลา 13.00-15.00 น. ดำเนินงานโดย…แผนกวิชาช่างยนต์และห้างหุ้นส่วนฮอนด้า สาขาพัทลุง ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง