วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง