วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต้อนรับคณะครู บุคลากรจากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เข้าศึกษาดูงาน

ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต้อนรับ คณะครู บุคลากรจากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และการจัดทำแฟ้มเอกสารในการประเมิน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาศักยภาพและบูรณาการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา