วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565

ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รองผู้อำนวยการ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงประจำปี 2565 พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาในการแข่งขันฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน