วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม -10 สิงหาคม 2565 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม -10 สิงหาคม 2565 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2565