วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ปี 2565 ประเภทกีฬาหมากล้อม ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พศ.2565 “พัทลุงเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สำหรับพิธีเปิดดังกล่าว นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ,นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายโสภณ จันทรเทพ รองนายกเทศบาลเมืองพัทลุง เป็นประธานฯ