วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คณะรองผู้อำนวยการ คณะครูเจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คณะรองผู้อำนวยการ คณะครูเจ้าหน้าที่งานผู้เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง เป็นประธานในการประเมินศูนย์ฯในส่วนของการนำเสนอมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผิดชอบในส่วนของโครงการ Fix it Center นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์ Fix it Center แบบถาวร ,แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ห้องประชุมอินทนิลวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง