วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ

รายงานผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระดับปวส.วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับชาติ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี