วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

การแข่งขันกีฬาภายใน นักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

การแข่งขันกีฬาภายใน นักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง