วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

“ร้อยรักถักทอใจวัยเกษียณ” ร้อยดวงใจผูกพันวันเกษียณ กาลผันเปลี่ยนเวียนมาน่าใจหาย หกสิบปีฟันฝ่าอย่างท้าทาย มิเคยหน่ายหยุดพักเลยสักครา ภารกิจยิ่งใหญ่ใกล้เสร็จสิ้น ทั้งชีวินมุ่งเรียนรู้สู้ปัญหา วิสัยทัศน์ก้าวล้ำได้นำพา พัฒนาสู่เส้นทางอย่างมั่นคง คุณธรรมความดีที่สรรค์สร้าง เป็นตัวอย่างคนรุ่นหลังดังประสงค์ ทั้งผลงานชื่อเสียงเกียรติดำรง ศักดิ์สูงส่งทรงคุณค่าน่าภูมิใจ ครูเปรียบเหมือนเทียนส่องทางสร้างชีวิต นำทางศิษย์สานฝันอันสดใส สร้างคนดีคนเก่งก้าวต่อไป ถึงหลักชัยขอทุกคนได้เปรมปรีดิ์ นับแต่นี้ต้องอำลาอาลัยซึ้ง ยังคิดถึงพวกพ้องเพื่อนน้องพี่ ตั้งใจจริงสิ่งสวยงามคุณความดี ชีวิตนี้มิลืมเลือนขอสัญญญา ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้อง ช่วยคุ้มครองปกปักษ์คอยรักษา คุณพระศรีรัตนตรัยเทพเทวา น้อมพรมาพาสุขสันต์นิรันดร์เทอญประพันธ์โดย นางสาวกิ่งไพร ทองชูดำ ครูชำนาญการพิเศษ ครูภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ในนามข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2565โครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง