วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงยินดีต้อนรับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน และคณะทำงานกลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการ ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะทำงานกลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยมี ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการ ณ ห้องประชุม ixora โรงแรมโนราวิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง