วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

รายชื่อผู้เข้าสอบเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 24 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 – 10:30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

รายชื่อผู้เข้าสอบ 652202006 : เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 24 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 – 10:30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง