วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ 5 ดาว ธุรกิจเจลหอมปรับอากาศ R-roma ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ 5 ดาว ธุรกิจเจลหอมปรับอากาศ R-roma ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รับมอบรางวัล จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การประกวดธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 2565 ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี