วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง