วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

โครงการประกวดร้องเพลง วงดนตรีโฟล์คซองและวงดนตรีสากล คนพันธุ์ R ประจำปีการศึกษษา 2565

พิธีเปิดและการประกวดร้องเพลงในโครงการประกวดร้องเพลง วงดนตรีโฟล์คซองและวงดนตรีสากล คนพันธุ์ R ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นการหาตัวแทนของ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เพื่อเข้าประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง และเข้าประกวดในระดับภาคใต้ ต่อไป ณ อาคารโดม อเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงานโดย ชมรมดนตรีสากลและชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง