วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

สัปดาห์ตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายประจำเดือน พฤศจิกายน 2565