วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ประชุมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มอบหมาย นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง