วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ประชุมปรึกษาหารือ การสำรวจผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของแต่ละแผนกวิชา ครั้งที่ 2/2565

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มอบหมาย นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารทั้ง4ฝ่าย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เนื่องในวาระการประชุมสำรวจผลงานสิ่งประดิษฐ์ของแต่ละแผนกวิชา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง