วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เลื่อนกำหนดจากวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุงซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า)วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น ๔ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง