วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายธนิต แท่นปาน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะ ฯ ณ โดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง/ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง