วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายการจัดการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ นายสุรพล โชติธรรมโม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ นายอดิศัย ทองธวัช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาและมอบนโยบายการจัดการศึกษา โดยมี นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้ง ๔ ฝ่าย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุม ixora โรงแรมโนราวิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง