วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระยะ 5 ปี

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระยะ 5 ปี โดยมี นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรในการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์และกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม Ixora โรงแรมโนราวิลล์