วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ในการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566ครั้งที่ 2/2565เพื่อพิจารณาโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณางบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง