วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดี ทักษะการออกแบบตัดเย็บชุดเด็ก3-5 ขวบ ระดับปวช . แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้ที่2 ระดับเหรียญทอง

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภายใต้การบริหารงานโดยนายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอแสดงความยินดี รายงานผลประกวดทักษะการออกแบบตัดเย็บชุดเด็ก3-5 ขวบ ระดับปวช . แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้ที่2 ระดับเหรียญทอง ได้ไปต่อระดับชาติที่ จังหวัดระยอง