วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภายใต้การบริหารงานโดยนายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอแสดงความยินดี รายงานผลการแข่งขันทักษะการจัดการCloud Computing ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ได้ไปต่อระดับชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน1.นายธัญวิชญ์ บางยี่ขัน 2.นายนนท์ทิชัย รัตนพันธ์โดยมีครูผู้ควบคุม นางสาวอัจจิมา ชนะกาญจน์