วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี ระดับปวช . แผนกช่างก่อสร้าง-โยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภายใต้การบริหารงานโดยนายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอแสดงความยินดี รายงานผลการแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี ระดับปวช . แผนกช่างก่อสร้าง-โยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ได้ไปต่อระดับชาติที่ จังหวัดระยองโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1. นายภัทราวุธ ไหมขาว 2.นายศุภณัฐ พวงพวา 3. นายศุภฤกษ์ ศรีอะราม โดยมีครูผู้ควบคุม นายชัยวัฒน์ ไชยโห แผนกช่างก่อสร้าง-โยธา วท.พัทลุง