วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดี รายงานผลทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภายใต้การบริหารงานโดยนายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอแสดงความยินดี รายงานผลทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1. นายชินกฤต ยกฉวี 2.นายศิวนาถ ปานเพชร๓. นายกฤษฎางค์ กรดสำราญโดยมีคุณครูผู้ควบคุม นายอนุวัฒน์ มณีพรหม แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วท.พัทลุง