วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาระดับชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาและบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2565 โดยมีนางสาวสุภาสินี คงเลี่ยม ผู้บริหารตลาดพงศ์ทรัพย์บางแก้ว เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ,นายศิริวัฒน์ รักสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้มอบหมายให้นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ,นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ ,นายมณฑป ไชยบัณฑิต หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ,คณะครู และนักเรียน นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมพิธี พร้อมรับชมชุดการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา และมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาและบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2565 ณ ตลาดพงศ์ทรัพย์บางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง