วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2566

📣📣ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2566