วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

กิจกรรมที่ 2 พิธีรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ และพิธีมอบ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ” ครูอาชีวะดี ศรีเมืองลุง ” ประจำปี 2566 ณ โดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมงานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง กิจกรรมที่ 2 พิธีรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ และพิธีมอบ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ” ครูอาชีวะดี ศรีเมืองลุง ” ประจำปี 2566 ณ โดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง