วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาค ภาคใต้(ระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้าร่วมการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาค ภาคใต้(ระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง