วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสังเกตุการสอนของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์,แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ณ ห้องประชุม Ixora โรงแรมโนราวิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสังเกตุการสอนของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์,แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ณ ห้องประชุม Ixora โรงแรมโนราวิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง