วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาค ภาคใต้(ระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาค ภาคใต้(ระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงขอแสดงความยินดีด้วยครับ