วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บูรพาจารย์และบรรพชน ที่ก่อร่างสร้าง โรงเรียนประถมช่างไม้ การช่างและเทคนิคพัทลุง ตั้งแต่ พุทธศักราช 2476 และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ บุคลากรทุกคนของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ณ ห้องประชุมระฆังทอง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บูรพาจารย์และบรรพชน ที่ก่อร่างสร้าง โรงเรียนประถมช่างไม้ การช่างและเทคนิคพัทลุง ตั้งแต่ พุทธศักราช 2476 และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ บุคลากรทุกคนของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ณ ห้องประชุมระฆังทอง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง