วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.และปวส. ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

📣📣ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2566ลิ้งสมัครเรียน https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init