วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมงาน 90 ปี โรงเรียนช่างไม้ การช่างพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง