วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

#ชนะเลิศระดับชาติมาตรฐานเหรียญทอง#สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์รางวัลชนะเลิศ ผลงาน แว๊กซ์กําจัดขนอโลเวล่าพลัส วิทยาลัยเทคนิคพัทลุ

#ชนะเลิศระดับชาติมาตรฐานเหรียญทอง#สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์รางวัลชนะเลิศ ผลงาน แว๊กซ์กําจัดขนอโลเวล่าพลัส วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีปิด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยมีดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน นายอิทธิพล ภู่โกสีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซียร์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นายบุญประเสริฐ พุฒิสรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซีเทค ไดแด็คติค จำกัด ประธานคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ระดับภาค คณะกรรมการ ผู้บริหาร สถานประกอบการ ผู้อำนวยการสถานศึกษานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี