วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คว้า 3 รางวัล #ระดับชาติตัวแทนนักเรียนแผนกช่างก่อสร้าง-โยธา ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างทางวิศวกรรม ชิงแชมป์ประเทศไทย #ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำปีการศึกษา 2565

#เด็กช่างพัทลุงสร้างชื่อเสียงอีกครั้ง!! ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คว้า 3 รางวัล #ระดับชาติตัวแทนนักเรียนแผนกช่างก่อสร้าง-โยธา ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างทางวิศวกรรม ชิงแชมป์ประเทศไทย #ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยตะเกียบไม้ไผ่ สายงานวิศวกรรมโยธา ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้และเหล็ก 3. รางวัลชมเชย อันดับ 3 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมเมื่อวันที่ 8-10 กุมพาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัด นครปฐม ขอแสดงความยินดีด้วยครับ❤️ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ธนิต แท่นปาน ที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ชาวคณะทำงาน และขอบคุณทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกๆ ท่าน 🙏❤️