วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงและคณะรองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา/หัวหน้างาน และคณะทำงานร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุม Ixora โรงแรมโนราวิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง