วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ชมรม TO BE NUMBER ONE สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมประกวด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครูและนักเรียนนักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมประกวด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโดยทางชมรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน) เป็นตัวแทน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในการเข้าร่วมประกวดระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป