วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

มูลนิธิฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา

ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง