วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 การปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา 2565วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง