วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง