วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

จัดนิทรรศการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง ประธานในพิธีเปิด ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 โดยมี นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 โดยเปิดบริการซ่อม บำรุงรักษาและตรวจสภาพรถ ในระหว่างวันที่ 11 เม.ย. 2566 -วันที่ 17 เม.ย. 2566 ณ ร้านจำหน่ายของฝาก ปาดิโอ พัทลุง สาขา 3 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง