วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

กิจกรรมส่งเสริมขยับร่างกายห่างไกลออฟฟิตซินโดรมในสถานประกอบการปี 2566

วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมส่งเสริมขยับร่างกายห่างไกลออฟฟิตซินโดรมในสถานประกอบการปี 2566 ภายใต้การบริหารงาน โดย นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยมี นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางนันธยา สุขเนียม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม และ นางศัสยมน กิติมา นักกายภาพบำบัดกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง