วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับชั้น ปวช.1 รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น.
ระดับชั้น ปวส.1 รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 -16.00 น.