วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ในวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 พร้อมให้โอวาท แก่นักเรียน นักศึกษา ณ โดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง